ผลการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561

2018
         มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) ในหัวข้อ “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” รอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขัน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่า) ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแข่งขันจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์อย่างมีทักษะและมีเหตุผล โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาในการเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ต่อไป
โดยผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี ในผลงาน เครื่องสูญญากาศไม่ใช้ไฟฟ้า (Vacuum non electricity)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ในผลงาน การพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากเศษเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูปน้ำจืด
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในผลงาน Tile Bricks from wastes in the production process
SHARE
รูปภาพ